Nycz Intertrade Sp. z o.o.


Płk. Dąbka 8C

30-732 Kraków

Numer telefonu: +48 12 290 03 30

Ocena firmy: (0 z 0 głosów)

https://ekonycz.pl/utylizacja-odpadow


Szczegóły Nycz Intertrade Sp. z o.o. - Recykling odpadów

EkoNYCZ jest nowoczesnym zakładem, który oferuje przedsiębiorstwom, fabrykom i wielu innym firmom recykling odpadów. Oczyszczeniu mogą zostać poddane różne odpady, takie jak:

  • ścieki i odpady kwaśne oraz alkaliczne,
  • ścieki i odpady chromowe,
  • zużyte odpady roztworów technologicznych,
  • zawiesiny wodne farb i lakierów,
  • emulsje olejowe,
  • przeterminowane preparaty chemiczne.

Odpady unieszkodliwia się w procesie fizyczno-chemiczny, natomiast koncentracja w odpadzie metali jest poddawana procesowi odzysku we własnym zakładzie. Nowoczesne technologie oraz urządzenia dają możliwość z odpadów niebezpiecznych stworzyć substancję w mniej szkodliwe postaci. Oczyszczalnia ścieków połączona z zakładem odzyskiwania metali oferuje również własny transport ADR na różnych trasach w Polsce. Posiadanie cystern ADR pozwala na zwiększenie tempa pracy przy realizacji zleceń.


Brak komentarzy! Bądź pierwszy/a!

Inne firmy niedaleko

Znajdź firmę nastawioną na sukces...