Menu szczegółowe dla danej sekcji

Poziom wynalazczy

Od wynalazku do patentu > Ważne pojęcia związane z wynalazkiem> Poziom wynalazczy


Wynalazek powinien wzbogacać technikę o nową jakość, uzyskaną dzięki pomysłowi wynalazczemu. Dokonania techniczne mają poziom wynalazczy, jeżeli znawca (specjalista) nie dojdzie do nich w sposób rutynowy, korzystając tylko z dostępnej mu wiedzy. Innymi słowy, wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki (art. 26). Wynalazek nie ma poziomu wynalazczego, jeżeli na podstawie kilku dokumentów znanych ze stanu techniki znawca wytworzy sobie obraz wynalazku. Nie musi to być obraz wierny, idealnie pokrywający się z wynalazkiem zgłoszonym do opatentowania, ponieważ dokonanie rutynowych przeróbek i adaptacji nie wymaga od znawcy wkładu wynalazczego. To samo zresztą dotyczy wymogu nowości: wynalazek znany ze stanu techniki nie musi być idealnie wierną kopią zgłoszonego wynalazku, żeby posłużyć do zakwestionowania nowości. Pomocne w analizie poziomu wynalazczego jest samo postawienie problemu technicznego. Jeżeli ze sformułowania problemu wynika jasno jego rozwiązanie, to nie ma ono poziomu wynalazczego i nie może uzyskać ochrony patentowej.

Przykład:
Robiąc notatki, wynalazca używa naprzemiennie ołówka i gumki. Kreśli i wyciera, kreśli i wyciera... Denerwuje go jednak ciągłe odkładanie jednego przedmiotu, żeby wziąć drugi, To gumka schowa się pod papierami, to ołówek stoczy się ze stołu i na dodatek grafit pęknie; ciągłe szukanie, temperowanie, ogólnie strata czasu. Doprawdy irytujące. Wynalazca postawił więc problem: co należy zrobić, żeby trzymając ołówek, móc również posługiwać się gumką? Rozwiązanie tego problemu będzie miało korzystne skutki: oszczędzi czas, zmniejszy zużycie ołówków, zwiększy wydajność pracy. Same plusy na miarę epokowego wynalazku. Z postawienia problemu wynika w sposób oczywisty jego rozwiązanie: należy połączyć gumkę z ołówkiem. Rozwiązanie genialne w swojej prostocie, a jednak... ten wynalazek nie ma poziomu wynalazczego, właśnie ze względu na oczywistość wniosku płynącego z dobrze postawionego problemu.

Projekt współfinansowany jest w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% ze środków budżetu państwa.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Smartlink Poznański Park Naukowo-Technologiczny